Uključivanje studenata MEF ZG u suzbijanje COVID-19 pandemije: suradnja HZJZ – MEF ZG