Visoko obrazovanje i znanost

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/13, 34/16)

26.01.2017.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

26.01.2017.

Odluka o punoj subvenciji participacije (NN 83/15)

02.11.2016.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 58/16)

02.11.2016.

ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU (NN 60/15)

02.11.2016.

Popis propisa

14.09.2016.

ZAKON O STUDENTSKOM ZBORU I DRUGIM STUDENTSKIM ORGANIZACIJAMA 71 07

16.11.2015.

Strategija razvitka RH znanost 108 03

16.11.2015.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom 23 15

16.11.2015.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice 83 10

16.11.2015.

Pravilnik o vodjenju evidencija o studentima 9 05

16.11.2015.

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 34/13)

16.11.2015.

Pravilnik o upisniku znanstvenika 82 10

16.11.2015.

Pravilnik o upisniku znanst org i visokih ucilista 80 04

16.11.2015.

Pravilnik o Upisniku Studentskih zborova 19 98

16.11.2015.

Pravilnik o upisniku studentskih udruga 41 97

16.11.2015.

Pravilnik o studentskoj ispravi 90 14

16.11.2015.

Pravilnik o sadrzaju dopusnice i reakraditaciju 24 10

16.11.2015.

Pravilnik o sadrzaju diploma i dopusnkih isprava 149 11

16.11.2015.

Pravilnik o pravu na stipendiju 135 14

16.11.2015.

Pravilnik o postupku podjele drzavnih nagrada za znanost 52 06

16.11.2015.

Pravilnik o posredovanju pri zaposljavanju redovitih studenata 30 08

16.11.2015.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata 08 14

16.11.2015.

Pravilnik o visini naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti odnosno istovrijednosti stranih diploma 34 00

16.11.2015.

Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi specijalističkog usavršavanja 77 97

16.11.2015.

Pravilnik o habilitacijskom postupku 69 98

16.11.2015.

Pravilnik o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima 28 99

16.11.2015.

Pravilnik o drzavnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte 116 07

16.11.2015.

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 13 12

16.11.2015.

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica 50 15

16.11.2015.

Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 50/15)

16.11.2015.

ZAKON O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SVEUČILIŠTEM SJEVER NA REPUBLIKU HRVATSKU 64 15

16.11.2015.

ZAKON O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA SB 110 15

16.11.2015.

ZAKON O OSIGURAVANJU KVALITETE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU 145 09

16.11.2015.

ZAKON O ODREĐIVANJU ORGANA I ORGANIZACIJA 46 83

16.11.2015.

ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA 151 04

16.11.2015.

ZAKON O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI 65 09

16.11.2015.

ZAKON O EVIDENCIJI ZNANSTVENE 53 91

16.11.2015.

Zakon o dokazivanju stecene skolske spreme 27 76

16.11.2015.

ZAKON O AKADEMSKIM I STRUČNIM NAZIVIMA I AKADEMSKOM STUPNJU 118 12

16.11.2015.

UREDBA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 8 07

16.11.2015.