Nastavni plan i program

I. godina


1. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Fizika i biofizika

6.0

Medicinska biologija

10.0

Socijalna medicina

2.0

Stručna praksa

2.0

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

0.0

Uvod u medicinu i povijest medicine

2.0


2. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Anatomija

24.0

Medicinska kemija i biokemija I

8.0

Medicinski engleski I

1.0

Prva pomoć

1.0

Temelji liječničkog umijeća I

2.0

II. godina


3. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Imunologija

4.0

Medicinska kemija i biokemija II

8.0

Medicinska sociologija

1.0

Medicinski engleski II

0.0

Temelji neuroznanosti

9.0

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

0.0


4. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Fiziologija

21.0

Histologija i embriologija

10.0

Stručna praksa II

2.0

Temelji liječničkog umijeća II

1.0

III. godina


5. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Klinička propedeutika

6.0

Medicinski engleski III

0.0

Patofiziologija

11.0

Patologija

16.0


6. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Farmakologija

11.0

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

8.0

Psihološka medicina I i II

3.0

Stručna praksa III

0.0

Temelji liječničkog umijeća III

1.0

IV. godina


7. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Interna medicina

18.0

Klinička biokemija

1.0

Medicinski engleski IV

0.0

Neurokirurgija

1.0

Neurologija

7.0

Nuklearna medicina

2.0

Temelji liječničkog umijeća IV

1.0


8. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Dermatovenerologija

4.0

Fizika medicinske dijagnostike

1.0

Infektologija

6.0

Klinička mikrobiologija i parazitologija

2.0

Klinička onkologija

2.0

Psihijatrija

5.0

Radiologija

4.0

Stručna praksa IV

0.0

V. godina


9. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Anesteziologija i reanimatologija

3.0

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

2.0

Kirurgija

11.0

Kirurgija dječje dobi

1.0

Medicinski engleski V

0.0

Pedijatrija

13.0

Temelji liječničkog umijeća V

1.0

Urologija

2.0


10. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Ginekologija i opstetricija

12.0

Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom

2.0

Medicinska informatika

1.0

Medicinska statistika

1.0

Ortopedija

4.0

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

5.0

Stručna praksa V

0.0

Uvod u znanstveni rad

1.0

VI. godina


11. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Epidemiologija

4.0

Medicinska etika

2.0

Medicinska genetika

4.0

Obiteljska medicina

9.0

Oftalmologija

4.0

Palijativna medicina

1.0

Sudska medicina

4.5

Temelji liječničkog umijeća VI

1.5

Zdravstvena ekologija i medicina rada i sporta

5.0


12. semestar

Obavezni kolegiji

Izvedbeni plan

ECTS

Dežurstvo u hitnom prijemu

4.0

Diplomski ispit

0.0

Diplomski rad

4.0

Hitna medicina

4.0

Kliničko prosuđivanje

4.0

Medicinski engleski VI

0.0

Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika

3.0

Racionalna primjena lijekova

4.0

Školska medicina

1.0

Završni ispit

0.0

Zdravlje u zajednici

1.0